הרחבת גן לאומי חצור

תוכנית ג/ 12986

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: הרחבת גן לאומי חצור
מספר: ג/ 12986
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה לא ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
2.1.1 קביעת שטח להכרזת הגן הלאומי עפ"י חוק גנים לאומיים, שמורות טבע, אתרים לאומיים ואתרי הנצחה, התשנ"ח - 1998.

2.1.2. שימור ערכי הטבע והמורשת שבתחום התוכנית.

2.13 הרחבת הגן הלאומי חצור בתחום אתר העתיקות המוכרז תל חצור.

עיקרי הוראות התכנית :-
- שינוי יעוד קרקע חקלאית לגן לאומי.
- קביעת התכליות והשימושים המותרים בתחום התכנית .

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
מסמכיםמסמכים ע"פ סעיף 109(א) עיון השר
מסמכיםמסמכים ע"פ סעיף 109(ב) אישור השר
נספחיםדברי הסבר
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןהגליל העליוןהגליל העליון
צפוןהגליל העליוןמבואות החרמון
צפוןאצבע הגלילראש פינה
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
13815חלק1-3, 7, 9, 21
14414חלק17-18, 32-35, 38, 48, 51
14416חלק5-89, 13, 16-18
14418חלק6-9, 14, 18, 23, 25-27
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ 6900כביש עוקף -תל חצורכפיפות
תוכניתג/ 753גן לאומי עתיקות חצורכפיפות
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות12/12/2006תאריך פרסום: 12/12/2006. מס' ילקוט פרסומים: 5604. עמוד: 870. שנה עברית: התשסז .
פרסום לאישור בעיתונים01/12/2006תאריך פרסום בעיתון: 30/11/2006. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 01/12/2006. עיתון: כל אל ערב. תאריך פרסום בעיתון: 01/12/2006. עיתון: עיתון מקומי.
אישור התכנית ע"י שר הפנים-התכנית אושרה06/11/2006
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו30/10/2006
החלטה בדיון בוולק"ח06/02/2006
החלטה בדיון בהתנגדויות23/08/2004
החלטה בדיון באישור תכנית23/08/2004
עיון שר הפנים-התכנית טעונה אישור השר29/04/2004
פרסום להפקדה ברשומות22/03/2004תאריך פרסום: 22/03/2004. מס' ילקוט פרסומים: 5284. עמוד: 2397. שנה עברית: התשסד .
פרסום להפקדה בעיתונים21/03/2004תאריך פרסום בעיתון: 19/03/2004. עיתון: עיתון מקומי. תאריך פרסום בעיתון: 19/03/2004. עיתון: כל אל ערב. תאריך פרסום בעיתון: 21/03/2004. עיתון: הארץ.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו26/02/2004
החלטה בדיון בהפקדה22/04/2002
קבלת תכנית30/01/2002