הרחבת גן-יאשיה וגאולי-תימן.

תוכנית עח/ במ/ 162

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית ול"לית
שם: הרחבת גן-יאשיה וגאולי-תימן.
מספר: עח/ במ/ 162
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
1. גן יאשיה:
א. שינוי יעוד מאיזור לבניני ציבור, אזור חקלאי
ושטח ציבורי פתוח למגרשי מגורים, דרכים ושטח
ציבורי פתוח.
ב. חלוקה מחדש של מגרשי מגורים קיימים.
2. גאולי תימן:
א. שינוי יעוד מאיזור חקלאי ומשק חקלאי למגרשי
מגורים, דרכים ושטח ציבורי פתוח.
ב. הרחבת דרך.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום - תקנון
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזעמק חפרעמק חפרגן יאשיה

תיאור המיקום:
ישוב: גן יאשיה
גאולי תימן.

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
7978חלק24-29, 43-44, 61-62
8103חלק1-3, 7
8394חלק20-21, 23
8395חלק35, 63, 77, 94, 98-100
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור בעיתונים13/01/1995תאריך פרסום בעיתון: 13/01/1995.
פרסום לאישור ברשומות12/01/1995תאריך פרסום: 12/01/1995. מס' ילקוט פרסומים: 4274. עמוד: 1178. שנה עברית: התשנה .
פרסום להפקדה ברשומות23/11/1993תאריך פרסום: 23/11/1993. מס' ילקוט פרסומים: 4169. עמוד: 931. שנה עברית: התשנד .
פרסום להפקדה בעיתונים05/11/1993תאריך פרסום בעיתון: 05/11/1993.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו28/10/1993
החלטה בדיון בהפקדה28/06/1993
קבלת תכנית28/12/1992