הרחבת דיר חנא לכיוון דרום מזרח (מדרום לדרך 85,35 דונם 154 יח"ד)

תוכנית ג/ 15842

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: הרחבת דיר חנא לכיוון דרום מזרח (מדרום לדרך 85,35 דונם 154 יח"ד)
מספר: ג/ 15842
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
מטרת התכנית:
שינוי יעוד מחקלאי למגורים,מסחר ומעליו מגורים,בנייני ציבור ,שצ"פ ודרכים ואיחוד וחלוקה ללא הסכמה.

עיקרי התכנית:
קביעת תכליות והוראות בניה לכל ייעודי הקרקע.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןלב הגלילדיר חנאדיר חנא
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
19430חלק6-14, 16-19, 38, 403-4, 15, 39, 118
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון בהפקדה12/06/2006
בדיקת תנאי סף-אי קיום תנאי סף24/11/2005
קבלת תכנית02/11/2005
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון200600918/12/2006
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה לתכניות מתאר200601012/06/2006