הרחבת דרום מזרח יפיע

תוכנית ג/ 17186

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: הרחבת דרום מזרח יפיע
מספר: ג/ 17186
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
מטרת התכנית :
הרחבה דרום מזרח יפיע המהווה שינוי לתכניות ג/ 12251 ו-ג/ 9607 המאושרות .

עיקרי הוראות התכנית :
שינוי ייעוד מחקלאי למגורים ב' , מגורים ג' , מגורים מיוחד , מבנים ומוסדות ציבור , מלונאות ונופש שטחים פתוחים חניון , דרך משולבת ודרכים .
שינוי ייעוד מדרך משולבת למגורים ב' .
קביעת הוראות וזכויות בניה .

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןמבוא העמקיםיפיעיפיע
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
16874חלק17, 229, 11-14, 16, 21
16875חלק20
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ 9607שינוי תוואי דרכים, שנוי למתאר, יפיע.שינוי
תוכניתג/ 12251שכונת מגורים ביפיעשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים לא מולאו12/01/2009
החלטה בדיון בהפקדה27/02/2008
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף14/10/2007
קבלת תכנית29/07/2007
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה לתכניות מפורטות200800227/02/2008