הרחבת דרך איחוד וחלוקה ושינוי הוראות בניה, כפר כנא

תוכנית 8/ מע/ מק/ 8588/ 73

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: הרחבת דרך איחוד וחלוקה ושינוי הוראות בניה, כפר כנא
מספר: 8/ מע/ מק/ 8588/ 73
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מקומית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
הרחבת תוואי דרך מאושרת, איחוד וחלוקה בהסכמה, שינוי קווי בניה לפי קיים בשטח ושינוי בהוראות בניה.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןמבוא העמקיםכפר כנאכפר כנא
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ 8588מתאר כפר כנאשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר21/01/2009
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - עיון/אישור השר - מחוז צפון200900221/01/2009