הרחבת דרך ואיחוד וחלוקה, עפולה

תוכנית עפ/ מק/ 1942/ 7

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: הרחבת דרך ואיחוד וחלוקה, עפולה
מספר: עפ/ מק/ 1942/ 7
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מקומית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
1. הרחבת הדרך בקטע הצפוני מרח' רבין - רח' בציר. 2. בקטע הדרומי מרח' בציר - רח' כורש איחוד וחלוקה של מגרשים והרחבת דרך.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןעפולהעפולהעפולהשד בגין מנחם
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
16702חלק13
16703חלק41-47, 8435-40, 51-53, 82
16709חלק607-14, 28-30, 40-47, 59
16710חלק17-24, 27-34, 64-65
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ 1942בנוי על חלקה -נהריהשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות09/07/2002תאריך פרסום: 09/07/2002. מס' ילקוט פרסומים: 5093. שנה עברית: התשסב .
פרסום להפקדה ברשומות26/03/2002תאריך פרסום: 26/03/2002. מס' ילקוט פרסומים: 5063. עמוד: 1765. שנה עברית: התשסב .