הרחבת דרך וחיבור לדרך מס' 89

תוכנית ג/ 14086

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: הרחבת דרך וחיבור לדרך מס' 89
מספר: ג/ 14086
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
הסדרת צומת מעיליא וחיבור לשכונה דרומית.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
נספחיםנספח/ הוראות תנועה
נספחיםנספח/ הוראות תנועה
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןמעלה נפתלימעיליאמעיליא
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
18638חלק20-24, 29-3311-12, 18-19, 25-26, 28, 34-35, 37-38, 43-50, 76-77
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ 6296תכנית מתאר מעיליאשינוי
תוכניתג/ 9511אזור מלאכה זעירה, שינוי למתאר, מעיליא.שינוי
תוכניתג/ 7976דרך מס' 89, שנוי תוואי בקטע בין ק"מ 14.50 - 16.10שינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות15/02/2005תאריך פרסום: 15/02/2005. מס' ילקוט פרסומים: 5367. עמוד: 1624. שנה עברית: התשסה .
פרסום לאישור בעיתונים07/01/2005תאריך פרסום בעיתון: 07/01/2005. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 07/01/2005. עיתון: כל אל ערב. תאריך פרסום בעיתון: 07/01/2005. עיתון: עיתון מקומי.
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו22/12/2004
החלטה בדיון באישור תכנית20/10/2004
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר21/07/2004
פרסום להפקדה ברשומות06/07/2004תאריך פרסום: 06/07/2004. מס' ילקוט פרסומים: 5311. עמוד: 3330. שנה עברית: התשסד .
פרסום להפקדה בעיתונים18/06/2004תאריך פרסום בעיתון: 16/06/2004. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 18/06/2004. עיתון: כל אל ערב. תאריך פרסום בעיתון: 18/06/2004. עיתון: עיתון מקומי.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו03/06/2004
החלטה בדיון בהפקדה26/11/2003
קבלת תכנית15/07/2003
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף15/07/2003