הרחבת דרך עבור הרכבת הקלה , דרך שועפט , גבעת שפירא

תוכנית 11797

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: הרחבת דרך עבור הרכבת הקלה , דרך שועפט , גבעת שפירא
מספר: 11797
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
סוג איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
הרחבת דרך עבור תוואי הרכבת הקלה בשעפט כחלק מהקו הראשון .

עיקרי ההוראות:
1. שינוי במערך יעודי הקרקע כמפורט להלן:
מדרך מאושרת ו/או עיצוב נוף ו/או רצועת מסילה לדרך מאושרת ו/או לנתיב רכבת קלה ומשטח פתוח ציבורי לדרך מוצעת עם נתיב רכבת קלה .
2. קביעת תנאים למתן היתר בניה בשטח.
3. קביעת הוראות בגין קיר להריסה.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
נספחיםנספח/ הוראות פיתוח
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
ירושליםירושליםירושליםירושליםשעפט

תיאור המיקום:
שכונת גבעת שפירא , דרך שועפט .
קואורדינטה X 222/300
קואורדינטה Y 634/925
הכל עפ"י הגבולות המסומנים בתשריט בקו הכחול.

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
30553חלק22-23, 27-29
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות06/04/2009תאריך פרסום: 06/04/2009. מס' ילקוט פרסומים: 5939. עמוד: 3274. שנה עברית: התשסט .
פרסום לאישור בעיתונים20/03/2009תאריך פרסום בעיתון: 17/03/2009. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 20/03/2009. עיתון: עיתון מקומי. תאריך פרסום בעיתון: 20/03/2009. עיתון: עיתון מקומי - ערבי.
אישור התכנית ע"י שר הפנים-התכנית אושרה08/02/2009
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו12/01/2009
החלטה בדיון באישור תכנית09/11/2008
החלטה בדיון במועצה הארצית23/09/2008
עיון שר הפנים-התכנית טעונה אישור השר30/06/2008
פרסום להפקדה ברשומות23/06/2008תאריך פרסום: 23/06/2008. מס' ילקוט פרסומים: 5822. עמוד: 3528. שנה עברית: התשסח .
פרסום להפקדה בעיתונים23/05/2008תאריך פרסום בעיתון: 22/05/2008. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 23/05/2008. עיתון: עיתון מקומי. תאריך פרסום בעיתון: 23/05/2008. עיתון: עיתון מקומי - ערבי.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו15/04/2008
החלטה בדיון בהפקדה30/10/2007
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף17/09/2007
קבלת תכנית26/06/2007
נוסחי פרסום
שם המסמךקובץ
נוסח אישור תכנית ע"י שר הפנים
נוסח הודעה על אישור תכנית / בקשה