הרחבת דרך צפון מערבית, עפולה

תוכנית עפ/ מק/ 206/ 5

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: הרחבת דרך צפון מערבית, עפולה
מספר: עפ/ מק/ 206/ 5
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מקומית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
- הרחבת דרך קיימת .
- שינוי אשר נמצא בסמכות הוועדה המקומית לפי סעיף 62א(א)2 לחוק.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןעפולהעפולה
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
16740חלק61
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ במ/ 206עפולה שכונה צפון מערבית .שינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
עיון שר הפנים-התכנית טעונה אישור השר30/08/2008
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - עיון/אישור השר - מחוז צפון200801330/08/2008