הרחבת דרך קיימת בבית חנינא.

תוכנית 2688

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: הרחבת דרך קיימת בבית חנינא.
מספר: 2688
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
ירושליםירושליםירושליםירושלים
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
30610חלק90-92, 99, 105, 209, 216, 219, 231, 234, 237, 240, 261, 263, 268-269, 282
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות30/07/1981תאריך פרסום: 30/07/1981. מס' ילקוט פרסומים: 2732. עמוד: 2308. שנה עברית: התשמא .
החלטה בדיון באישור תכנית03/02/1981
פרסום להפקדה ברשומות23/10/1980תאריך פרסום: 23/10/1980. מס' ילקוט פרסומים: 2665. עמוד: 213. שנה עברית: התשמא .
החלטה בדיון בהפקדה04/12/1979
קבלת תכנית27/11/1979