הרחבת דרך קיימת

תוכנית צש/ מק/ 8/ 21/ 46

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: הרחבת דרך קיימת
מספר: צש/ מק/ 8/ 21/ 46
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מקומית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
סוג איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
הפקעה לצרכי ציבור לטובת הרחבת דרך קיימת חיבור לדרך מספר 553.

עיקרי ההוראות:
הפקעה לצרכי ציבור לטובת הרחבת דרך קיימת מ 10.0 מ ל 12.0 מ' בסמכות הועדה המקומית לתכנון ולבניה ע"פי פרק ח': הפקעות, סעיף 188 (א), (ב) וסעיף 189.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזלב השרוןלב השרוןעין ורד

תיאור המיקום:
הדרך המבוקשת להרחבה נמצאת מדרום למוסד "בית הנער" בעין ורד ועד לכיכר תנועה על דרך מספר 553.

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
7800חלק1, 4
7817חלק13, 35, 40, 42, 56
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתצש/ 0/ 2/ 0.שינוי
תוכניתמח/ 111הסטת דרך 553 - תל מונד.פירוט
תוכניתתמ/ 19עין ורדשינוי
תוכניתצש/ 178מועצה אזורית הדר-השרון, מועצה מקומית תל מונדשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר30/11/2011
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
מרכזועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז - עיון / אישור השר - מחוז מרכז201108530/11/2011