הרחבת דרך - שינוי תכנית ג/ 685:

תוכנית ג/ 13896

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: הרחבת דרך - שינוי תכנית ג/ 685:
מספר: ג/ 13896
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
שינוי יעוד מאזור מגורים א' לדרך.
ביטול קטע דרך מס' 17

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןמעלה נפתליבית ג'ןבית ג'ן
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
19503חלק53-54, 57, 63
19575חלק13741-42, 59-61, 136
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ 685תכנית מתאר בית ג'אןשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות18/05/2005תאריך פרסום: 18/05/2005. מס' ילקוט פרסומים: 5397. עמוד: 2691. שנה עברית: התשסה .
פרסום לאישור בעיתונים15/05/2005תאריך פרסום בעיתון: 14/04/2005. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 15/04/2005. עיתון: כל אל ערב. תאריך פרסום בעיתון: 15/04/2005. עיתון: עיתון מקומי.
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו29/03/2005
החלטה בדיון באישור תכנית11/10/2004
החלטה בדיון בהתנגדויות11/10/2004
פרסום להפקדה ברשומות11/05/2004תאריך פרסום: 11/05/2004. מס' ילקוט פרסומים: 5296. עמוד: 2851. שנה עברית: התשסד .
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר29/04/2004
פרסום להפקדה בעיתונים02/04/2004תאריך פרסום בעיתון: 31/03/2004. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 02/04/2004. עיתון: כל אל ערב. תאריך פרסום בעיתון: 02/04/2004. עיתון: עיתון מקומי.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו21/03/2004
החלטה בדיון בהפקדה20/08/2003
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף09/04/2003
קבלת תכנית24/03/2003
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה להתנגדויות200402611/10/2004
מטהשר הפנים - ועדה לעיון ואישור תוכניות -שר הפנים40029/04/2004
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה לתכניות מפורטות200301920/08/2003