הרחבת דרך 804

תוכנית ג/ 12481

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: הרחבת דרך 804
מספר: ג/ 12481
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
1. הרחבת דרך מס' 804 בתחום הישוב כפר סלאמה
2. הקטנת מרווח הבנייה משני צידי דרך מס' 804 מ- 65 מ' ל- 40 מ'.
3. הסדרת הסתעפויות צמתים ומחלפים בדרך מס' 804 בתחום הישוב כפר סלאמה.
4. הסדרת ניקוז עקב סלילתו של הכביש לפי תכנית זו.
5. מניעת מפגעי נוף ומפגעים סביבתיים אחרים לגבי ייעודי קרקע קיימים ומוצעים שיווצרו עקב סלילתו של הכביש והשימוש בו על פי תכנית זו, וטיפול בשיקומם של מפגעים אלה במידה ויווצרו.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןמשגבמשגבסלמהסלמה
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
19260חלק6, 8, 11, 14, 17, 19, 21, 23-25, 27, 29, 31, 34, 37-38
19261חלק3, 8, 11, 14-17, 30-32, 44, 48, 50, 74, 77
19429חלק4, 6, 9-10, 64
19456חלק42
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים לא מולאו01/04/2007
החלטה בדיון במועצה הארצית29/12/2005
החלטה בדיון בוולק"ח16/02/2004
החלטה בדיון בהפקדה25/06/2001
קבלת תכנית02/05/2001