הרחבת דרכים והתוית דרכים חדשות בבית חנינא.

תוכנית 2214

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: הרחבת דרכים והתוית דרכים חדשות בבית חנינא.
מספר: 2214
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
ירושליםירושליםירושליםירושלים

תיאור המיקום:
ישוב: ירושלים

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
30615חלק220
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות08/09/1977תאריך פרסום: 08/09/1977. מס' ילקוט פרסומים: 2365. עמוד: 1. שנה עברית: התשלז .
החלטה בדיון באישור תכנית16/05/1977
פרסום להפקדה ברשומות17/02/1977תאריך פרסום: 17/02/1977. מס' ילקוט פרסומים: 2296. עמוד: 856. שנה עברית: התשלז .
החלטה בדיון בהפקדה17/08/1976
קבלת תכנית03/06/1976