הרחבת הדרך המיועדת לצרכי ציבור

תוכנית בר/ מק/ 232/ 3/ 1

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: הרחבת הדרך המיועדת לצרכי ציבור
מספר: בר/ מק/ 232/ 3/ 1
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מקומית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
הרחבת הדרך המיועדת לצרכי הציבור כמסומן בתכנית כל-פי סעיף התכנית הזו.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזשורקותברנרגבעת ברנרגבעת ברנר
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
3799חלק30
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתבר/ 232אזור תעשיה ומסחר.שינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
עיון שר הפנים-התכנית טעונה אישור השר30/07/2004
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
מרכזועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז - עיון / אישור השר - מחוז מרכז200409030/07/2004