הרחבת הישוב אבטליון - שינוי לתכנית ג/ 9857

תוכנית ג/ 13278

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: הרחבת הישוב אבטליון - שינוי לתכנית ג/ 9857
מספר: ג/ 13278
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
1. קביעת התכליות המותרות לכל קרקע ויעוד.
2. קביעת הוראות בניה בכל אחת מהתכליות הכלולות בתכנית.
3. מתן הנחיות לפיתוח רחובות ושצ"פים, בתחום התכנית ומתן הנחיות לאופן שמור אזורי חורש טבעי שבתחום הישוב.
4. מתן הנחיות עיצוביות ואדריכליות לאופן הבנייה במקום.
5. קביעת שלבי ביצוע התכנית.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
נספחיםנספח/ הוראות בינוי
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןמשגבמשגבאבטליון
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
19347חלק37-39, 87
19348חלק74
19349חלק162
19355חלק39
19396חלק95-96
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ 9857תכנית מתאר אבטליון.שינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות31/08/2005תאריך פרסום: 31/08/2005. מס' ילקוט פרסומים: 5432. עמוד: 4010. שנה עברית: התשסה .
פרסום לאישור בעיתונים22/07/2005תאריך פרסום בעיתון: 20/07/2005. עיתון: ידיעות אחרונות. תאריך פרסום בעיתון: 22/07/2005. עיתון: עיתון מקומי. תאריך פרסום בעיתון: 21/07/2005. עיתון: עיתון מקומי - ערבי.
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו22/06/2005
החלטה בדיון באישור תכנית28/04/2004
החלטה בדיון בהתנגדויות28/04/2004
פרסום להפקדה ברשומות06/11/2003תאריך פרסום: 06/11/2003. מס' ילקוט פרסומים: 5234. עמוד: 223. שנה עברית: התשסד .
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר30/10/2003
פרסום להפקדה בעיתונים24/10/2003תאריך פרסום בעיתון: 23/10/2003. עיתון: עיתון יומי. תאריך פרסום בעיתון: 24/10/2003. עיתון: עיתון מקומי. תאריך פרסום בעיתון: 22/10/2003. עיתון: ידיעות אחרונות.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו22/09/2003
החלטה בדיון בוולק"ח03/03/2003
החלטה בדיון בהפקדה11/12/2002
קבלת תכנית26/06/2002