הרחבת הישוב כחל

תוכנית ג/ 14148

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: הרחבת הישוב כחל
מספר: ג/ 14148
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
-הרחבת הישוב ב- 14 יחידות דיור.
- תכנון מחדש של השכונה המזרחית והשכונה הדרומית של היישוב.

עיקרי הוראות התכנית:-
- הרחבה ותכנון מחדש של הישוב על ידי שינוי יעוד קרקע.
- קביעת התכליות המותרות לכל יעוד קרקע.
- קביעת הוראות למתן היתרי בניה.
- קביעת הנחיות בניוי ועיצוב אדריכלי.
- קביעת הנחיות לפיתוח נופי.
- קביעת הנחיות לפיתוח תשתיות הנדסיות

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןהגליל העליוןמבואות החרמוןכחל
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
13592חלק3, 6-7, 9
13593חלק6, 8, 11, 13
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ 4292תוכנית מפורטת מושב כחלשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות12/12/2006תאריך פרסום: 12/12/2006. מס' ילקוט פרסומים: 5604. עמוד: 869. שנה עברית: התשסז .
פרסום לאישור בעיתונים26/11/2006תאריך פרסום בעיתון: 26/11/2006. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 26/11/2006. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 24/11/2006. עיתון: עיתון מקומי.
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו12/11/2006
החלטה בדיון באישור תכנית25/09/2006
החלטה בדיון בהתנגדויות19/07/2005
פרסום להפקדה ברשומות03/05/2005תאריך פרסום: 03/05/2005. מס' ילקוט פרסומים: 5395. עמוד: 2574. שנה עברית: התשסה .
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר21/04/2005
פרסום להפקדה בעיתונים18/03/2005תאריך פרסום בעיתון: 17/03/2005. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 17/03/2005. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 18/03/2005. עיתון: עיתון מקומי.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים לא מולאו01/03/2005
החלטה בדיון בוולק"ח06/12/2004
החלטה בדיון בהפקדה14/04/2004
קבלת תכנית03/08/2003