הרחבת הישוב קלחים

תוכנית 7/ 03/ 226/ 5

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: הרחבת הישוב קלחים
מספר: 7/ 03/ 226/ 5
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
סוג איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
יצירת מסגרת תכנונית להוספת יחידות קהילתיות
ע"י איחוד וחלוקת מגרשים בהסכמת הבעלים,
שינויים ביעודי קרקע וקביעת הנחיות, זכויות ומגבלות בניה.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםשמעוניםמרחביםקלחים
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
100246חלק1
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכנית7/ 03/ 226/ 4מושב קלחיםשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון בהפקדה17/09/2007
קבלת תכנית28/09/2004
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה נפתית200700917/09/2007