הרחבת המושב ע"י תוספת של כ0 80 יח"ד קהילתיות מושב רנן

תוכנית 7/ 03/ 122/ 3

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: הרחבת המושב ע"י תוספת של כ0 80 יח"ד קהילתיות מושב רנן
מספר: 7/ 03/ 122/ 3
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
יצירת מסגרת תכנונית להרחבת המושב ע"י שינויים
ביעודי קרקע וקביעת הנחיות ומגבלות בניה.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
נספחיםתקנון מוקלד
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםשמעוניםמרחביםרנן

תיאור המיקום:
ישוב: רנן
גוש:100282

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
100282חלק
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות21/07/1996תאריך פרסום: 21/07/1996. מס' ילקוט פרסומים: 4430. עמוד: 4203. שנה עברית: התשנו .
פרסום לאישור בעיתונים12/07/1996תאריך פרסום בעיתון: 12/07/1996.
החלטה בדיון באישור תכנית25/06/1996
פרסום להפקדה ברשומות28/02/1996תאריך פרסום: 28/02/1996. מס' ילקוט פרסומים: 4386. עמוד: 2029. שנה עברית: התשנו .
פרסום להפקדה בעיתונים25/01/1996תאריך פרסום בעיתון: 25/01/1996.
החלטה בדיון בהפקדה08/01/1996
קבלת תכנית02/07/1995