הרחבת המושב

תוכנית בר/ 224/ 1

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: הרחבת המושב
מספר: בר/ 224/ 1
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
1.הרחבת מושב בני ראם ע"י בניה למגורים.
2.איחוד וחלוקה בהסכמה לפי סעיף 38 (א) לחוק
המקרקעין תשכ"ט - 1969 למגורים.
3.שינוי יעוד "שטח פרטי פתוח" ל"מגורים".
4.התווית מגרשים לבניה למגורים, 13 מגרשים סה"כ.
5.התווית רחובות משולבים.
6.קביעת הוראות לבניה למגורים.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזשורקותנחל שורקבני ראם

תיאור המיקום:
ישוב: בני ראם

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
5461חלק35
5463חלק2425
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתבר/ 224תכנית מתאר בני ראםשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות05/10/2000תאריך פרסום: 05/10/2000. מס' ילקוט פרסומים: 4925. עמוד: 17. שנה עברית: התשסא .
פרסום לאישור בעיתונים15/09/2000תאריך פרסום בעיתון: 14/09/2000. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 14/09/2000. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 15/09/2000. עיתון: עיתון מקומי.
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו20/08/2000
החלטה בדיון באישור תכנית17/05/2000
פרסום להפקדה בעיתונים04/02/2000תאריך פרסום בעיתון: 02/02/2000. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 02/02/2000. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 04/02/2000. עיתון: עיתון מקומי.
פרסום להפקדה ברשומות04/11/1999תאריך פרסום: 04/11/1999. מס' ילקוט פרסומים: 4818. עמוד: 1036. שנה עברית: התשס .
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו06/10/1999
החלטה בדיון בהפקדה25/01/1999
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים לא מולאו25/01/1999
טיפול בתנאים להפקדה-התכנית לא אושרה25/01/1999
קבלת תכנית04/08/1998