הרחבת העיר אל-שאג'ור (מערבית לבענה)

תוכנית ג/ 16050

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: הרחבת העיר אל-שאג'ור (מערבית לבענה)
מספר: ג/ 16050
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה לא ניתן להוציא היתרים או הרשאות
סוג איחוד וחלוקה: תכנית הקובעת הוראות לעריכת איחוד וחלוקה בתכנית עתידית הנגזרת מתכנית זו
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
הקמת שכונת מגורים ומגורים משולב עם מסחר שכונתי בת כ- 544 יח"ד.
התוית דרכים.
ביטול והזזת דרך מאושרת.
הקצאת שטחי ציבור: שב"צ, שצפ"ם.
קביעת מתחמים לאיחוד וחלוקה.

עיקרי ההוראות:
א. שינוי יעוד קרקע חקלאית לאזור מגורים א',ו א/1', אזור מגורים משולב עם מסחר שכונתי, אזור מגורים צפיפות נמוכה,הקצאת שב"צ,שצ"פ,שפ"פ,התוית דרכים.
ב. ביטול והזזת דרך מאושרת.
ג. קביעת התכליות המותרות לכל יעוד קרקע.
ד. קביעת הוראות בניה :- צפיפות,מרוחי בניה,גובה מבנים.
ה. קביעת הנחיות ועיצוב אדריכלי.
ו. קביעת השלבים והנחיות לביצוע.
ז. קביעת הנחיות סביבתיות.
ח. קביעת מתחמים לאיחוד וחלוקה מחדש באמצעות תוכנית מפורטת בסמכות הועדה המקומית.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןבקעת בית הכרםביענהביענהבענה
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
18818חלק1-5, 7
18819חלק9-29, 897-8, 30-34, 36-38, 48, 98-99
18909חלק37-38
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון בהתנגדויות04/08/2009
עיון שר הפנים-התכנית טעונה אישור השר30/06/2008
פרסום להפקדה ברשומות23/06/2008תאריך פרסום: 23/06/2008. מס' ילקוט פרסומים: 5822. עמוד: 3544. שנה עברית: התשסח .
פרסום להפקדה בעיתונים16/05/2008תאריך פרסום בעיתון: 15/05/2008. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 16/05/2008. עיתון: עיתון מקומי - ערבי. תאריך פרסום בעיתון: 16/05/2008. עיתון: עיתון מקומי א.
הוגשו התנגדויות16/05/2008
פרסום נוסח הודעה בדבר הפקדת תכנית באתר האינטרנט05/05/2008
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו27/04/2008
החלטה בדיון בהפקדה13/11/2006
קבלת תכנית14/12/2005
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף14/12/2005
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון201101014/11/2011
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדה מקצועית לביוב בהתאם לתמא/ 34201100820/09/2011
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה להתנגדויות200902804/08/2009
מטהשר הפנים - ועדה לעיון ואישור תוכניות -שר הפנים90730/06/2008
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון200700723/07/2007
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון200700625/06/2007
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון200600713/11/2006
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון200600519/06/2006
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה לתכניות מתאר200600225/01/2006