הרחבת הקיבוץ, תובל

תוכנית ג/ 9735

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: הרחבת הקיבוץ, תובל
מספר: ג/ 9735
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
א. תיחום שטח לפיתוח והרחבת הישוב.
ב. קביעת אזורים ועתודות קרקע לשימושים שונים
בתחום התכנית.
ג. התווית רשת דרכים למינהן וסיווגן.
ד. קביעת הוראות בניה המסדירות מגורי אדם.
ה. קביעת הוראות לטיפול בשטחים פתוחים והסדרת
השימוש בשטחים ציבוריים אחרים.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןמשגבמשגבתובל

תיאור המיקום:
ישוב: תובל

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
18907חלק5, 7-8, 16-18, 20, 39, 42
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ 4138קבוץ תובלשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות06/01/1999תאריך פרסום: 06/01/1999. מס' ילקוט פרסומים: 4719. עמוד: 1559. שנה עברית: התשנט .
פרסום לאישור בעיתונים18/12/1998תאריך פרסום בעיתון: 18/12/1998.
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו25/11/1998
החלטה בדיון באישור תכנית13/05/1998
פרסום להפקדה ברשומות01/03/1998תאריך פרסום: 01/03/1998. מס' ילקוט פרסומים: 4623. עמוד: 2650. שנה עברית: התשנח .
פרסום להפקדה בעיתונים27/02/1998תאריך פרסום בעיתון: 27/02/1998.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו05/02/1998
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים לא מולאו05/02/1998
טיפול בתנאים להפקדה-התכנית לא אושרה05/02/1998
החלטה בדיון בהפקדה12/06/1997
קבלת תכנית09/01/1997