הרחבת התחום בכפר סכנין

תוכנית ג/ 1644

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: הרחבת התחום בכפר סכנין
מספר: ג/ 1644
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
קביעת תחומי הבניה בשטח הכפר.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןלב הגלילסח'ניןסח'נין

תיאור המיקום:
ישוב: סח'נין

מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים לא מולאו04/01/2009
החלטה בדיון בהפקדה22/06/1972
קבלת תכנית12/05/1972