הרחבת זכות דרך ושינוי יעוד משטח פרטי פתוח לדרך וחניה, מעלה צביה

תוכנית מש/ מק/ 6817/ 2

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: הרחבת זכות דרך ושינוי יעוד משטח פרטי פתוח לדרך וחניה, מעלה צביה
מספר: מש/ מק/ 6817/ 2
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מקומית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
הרחבת זכות דרך לדרך וחניה.
שינוי יעוד משטח פרטי פתוח לדרך וחניה

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןמשגבמשגבמעלה צביה
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
19255חלק14
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ 6817מעלה צביהשינוי