הרחבת חדר יציאה לגג ופרגולה

ערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים תא/ 05/ 5586

זיהוי ומאפיינים
סוג: ערר בהקשר להיתר בניה ולהפסקת שימוש חורג
שם: הרחבת חדר יציאה לגג ופרגולה
מספר: תא/ 05/ 5586
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
הרחבת חדר יציאה לגג ופרגולה

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
תל-אביבתל אביב-יפותל אביב-יפותל אביב-יפורביבים
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
6623חלק257
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
תל-אביבועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז תל אביב - ועדת ערר מחוזית - מחוז תל אביב200602216/03/2006