הרחבת חוות לולים - אשדות יעקב.

תוכנית ג/ 20019

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: הרחבת חוות לולים - אשדות יעקב.
מספר: ג/ 20019
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
סוג איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
ייעוד קרקע להרחבת מבני משק - הגדלת חווה קיימת והסטת דרך.

עיקרי ההוראות:
2.2.1 שינוי ייעוד משטח חקלאי לשטח מבני משק להרחבת חוות לולים .
2.2.2 הסטת דרך מקומית המאושרת בתוכנית ג/ 1594.
2.2.3 קביעת זכויות ומגבלות בנייה והנחיות בינוי ועיצוב.
4.2.2 הוראות בדבר איכות הסביבה.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןעמק הירדןעמק הירדןאשדות יעקב (אחוד)
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
15106חלק35, 42
15112חלק20-21
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ 1594עמק הירדן, מערב (דגניה א' עד אשדות איחוד)שינוי
תוכניתג/ 14978חוות לולים, אשדות יעקב איחודשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון בהפקדה11/06/2012
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף18/04/2012
קבלת תכנית01/12/2011
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה לנוף הגליל201201811/06/2012