הרחבת חוות לולים, נהלל

תוכנית ג/ 18432

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: הרחבת חוות לולים, נהלל
מספר: ג/ 18432
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
הרחבת חוות לולים קיימת-נהלל מתחם דרומי

עיקרי ההוראות:
1. הוראות להרחבת חוות לולים.
2. קביעת הוראות בניה בתחום תכנית זו.
3. הנחיות בינוי
4. הנחיות לעיצוב נופי ואדריכלי

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןיזרעאליםעמק יזרעאלנהלל
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
17180חלק12
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ 6540קביעת הוראות למתן היתרי בניה למבנים חקלאיים במחוז הצפוןכפיפות
תוכניתג/ 13637מושב נהלל - הוראות בניהכפיפות
תוכניתמשצ/ 17תכנית מפורטת מס' משצ/17שינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון בהפקדה28/04/2010
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף01/02/2010
קבלת תכנית14/09/2009
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה לנוף הגליל201000328/04/2010