הרחבת יח"ד קיימות ברח' סולם יעקב 33,34 , שכונת רמות

תוכנית 14163

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: הרחבת יח"ד קיימות ברח' סולם יעקב 33,34 , שכונת רמות
מספר: 14163
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
סוג איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
הרחבת יח"ד קיימות ע"י תוספת קומה ותוספת אגף חדש

עיקרי ההוראות:
1. שינוי במערך יעודי הקרקע כמפורט להלן :
- מאזור מגורים מיוחד לאזור מגורים ג' .
2.קביעת בינוי לתוספות בניה כמפורט להלן :
- קביעת בינוי לתוספות בניה לדירות 1, 3, 5 בקומות א, ב, ג, בחלקה 10 מפלסים 0.00+, 2.90+ , 5.80+ עבור הרחבת יח"ד קיימות בהתאם למסומן בנספח הבינוי .
- קביעת בינוי לתוספות בניה בקומה עליונה מפלסים 13.60+, 12.60+ , 11.60+ עבור הרחבת יח"ד שבקומה העליונה הקיימת ב- 2 הבניינים כפי המופיע בנספח מס' 1 ו- 2 .
3. קביעת קווי בנין לבניה , כאמור .
4. קביעת סך השטחים בחלקה 10 2114.47 מ"ר מתוכם 1820.62 מ"ר שטחים עיקריים ו- 293.85 מ"ר שטחי שירות , וקביעת סך השטחים בחלקה 11 - 2038.42 מ"ר מתוכם 1767.16 מ"ר שטחים עיקריים ו- 271.26 מ"ר שטחי שירות .
5.הגדלת מס' הקומות מ- 4 קומות ל- 5 קומות מעל קומת מרתף .
6. קביעת תנאים למתן היתר בניה .
7. קביעת שלבי ביצוע לתוספות הבניה .
8. קביעת הוראות בגין עצים לשימור והעתקה .
9. קביעת הוראות בגין הריסה .

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות מופקדות / לעיון הציבור - חתום
תשריט התכניתתשריט מופקד / לעיון הציבור - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
ירושליםירושליםירושליםירושליםסולם יעקב

תיאור המיקום:
שכונת רמות ,
קואורדינטה X 636/990
קואורדינטה Y 218/858
הכל על פי הגבולות המסומנים בתשריט בקו כחול.

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
30717חלק10-11
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום להפקדה בעיתונים31/08/2012תאריך פרסום בעיתון: 31/08/2012. עיתון: עיתון מקומי - ערבי. תאריך פרסום בעיתון: 17/08/2012. עיתון: עיתון מקומי א. תאריך פרסום בעיתון: 16/08/2012. עיתון: מעריב.
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר30/08/2012
פרסום להפקדה ברשומות16/08/2012תאריך פרסום: 16/08/2012. מס' ילקוט פרסומים: 6460. עמוד: 5836. שנה עברית: התשעב .
פרסום נוסח הודעה בדבר הפקדת תכנית באתר האינטרנט17/07/2012
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו16/07/2012
החלטה בדיון בהפקדה04/09/2011
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף28/03/2011
קבלת תכנית01/09/2010
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
מטהשר הפנים - ועדה לעיון ואישור תוכניות -שר הפנים142130/08/2012
ירושליםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז ירושלים - ועדת משנה נקודתית201101904/09/2011
נוסחי פרסום
שם המסמךקובץ
נוסח הודעה על הפקדת תכנית / בקשה
נוסח הודעה בערבית על הפקדת תכנית