הרחבת יח"ד קיימות, רח' פנים מאירות 1, שכונת מטסדורף

תוכנית 12885

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: הרחבת יח"ד קיימות, רח' פנים מאירות 1, שכונת מטסדורף
מספר: 12885
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
סוג איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
תוספת קומה עבור הרחבת יח"ד קיימות בקומה שמתחתיה.

עיקרי ההוראות:
- שינוי ייעוד מאזור מגורים 5 לאזור מגורים ג' 1 .
- קביעת בינוי לתוספת קומה לשם הרחבת יח"ד קיימות בקומה שמתחתיה.
- הגדלת שטחי הבניה בשטח , וקביעתם ל- 3382 מ"ר (מתוכם 3151 מ"ר שטחים עיקריים ו- 231 מ"ר שטחי שירות ).
- קביעת הוראות בינוי וקביעת תנאים למתן היתר בניה בשטח.
- קביעת הוראות בגין הריסה ופירוק סגירת מרפסות .
- קביעת שלבי ביצוע למימוש התכנית.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
ירושליםירושליםירושליםירושליםפנים מאירות

תיאור המיקום:
שכונת מטרסדורף ,
בצומת בין רח' פנים מאירות לרח' המ"ג.
קואורדינטה Y מערב מזרח 219/100
קואורדינטה X דרום צפון 633/845
הכל על פי הגבולות המסומנים בתשריט בקו כחול.

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
30234חלק76
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכנית62תכנית המתאר המקומית לירושליםשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור בעיתונים21/05/2010תאריך פרסום בעיתון: 17/05/2010. עיתון: מעריב. תאריך פרסום בעיתון: 21/05/2010. עיתון: עיתון מקומי - ערבי. תאריך פרסום בעיתון: 21/05/2010. עיתון: עיתון מקומי.
פרסום לאישור ברשומות22/10/2009תאריך פרסום: 22/10/2009. מס' ילקוט פרסומים: 6008. עמוד: 200. שנה עברית: התשע .
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו27/07/2009
החלטה בדיון באישור תכנית21/06/2009
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר30/04/2009
פרסום להפקדה ברשומות06/04/2009תאריך פרסום: 06/04/2009. מס' ילקוט פרסומים: 5939. עמוד: 3270. שנה עברית: התשסט .
פרסום להפקדה בעיתונים27/03/2009תאריך פרסום בעיתון: 24/03/2009. עיתון: מעריב. תאריך פרסום בעיתון: 27/03/2009. עיתון: עיתון מקומי. תאריך פרסום בעיתון: 27/03/2009. עיתון: עיתון מקומי - ערבי.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו03/03/2009
החלטה בדיון בהפקדה07/09/2008
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף01/07/2008
קבלת תכנית04/11/2007
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
ירושליםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז ירושלים - ועדת משנה נקודתית200901221/06/2009
מטהשר הפנים - ועדה לעיון ואישור תוכניות -שר הפנים102830/04/2009
ירושליםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז ירושלים - ועדת משנה נקודתית200801307/09/2008
נוסחי פרסום
שם המסמךקובץ
נוסח הודעה על הפקדת תכנית / בקשה
נוסח הודעה על אישור תכנית / בקשה
נוסח הודעה בערבית בדבר אישור תכנית / בקשה