הרחבת יח"ד קיימת במסגרת שיקום שכונות + פרגולה

ערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים רח/ 06/ 476/ 4

זיהוי ומאפיינים
סוג: ערר בהקשר להיתר בניה ולהפסקת שימוש חורג
שם: הרחבת יח"ד קיימת במסגרת שיקום שכונות + פרגולה
מספר: רח/ 06/ 476/ 4
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזרחובותרחובותרחובותטרומפלדור
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
3698חלק288
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון בערר07/06/2007
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
מרכזועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז - ועדת ערר מחוזית - מחוז מרכז200700228/05/2007