הרחבת יח"ד קיימת, הגדלת שטחי בניה, שכונת הר נוף, רח' שאולזון מס' 2

תוכנית 6039/ ב

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: הרחבת יח"ד קיימת, הגדלת שטחי בניה, שכונת הר נוף, רח' שאולזון מס' 2
מספר: 6039/ ב
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
א. מהות התכנית : הרחבת יח"ד.
ב. שינוי יעוד אזור מגורים 2 שינויים לאזור מגורים מיוחד.
ג. קביעת בינוי לתוספת בניה חלקית על הגג בקומת מפלס 6.00 + ותוספת חדר יציאה לגג מפלס 9.00+ של בנין מס' 1 לשם הרחבת יח"ד קיימת בהתאם לנספח הבינוי ובהתאם לקיים בשטח.
ד. קביעת קוי בנין חדשים לתוספת הבניה כאמור.
ה. קביעת תוספת שטחי בניה בהיקף של 77.16 מ"ר מהם 67.08 עיקרי ו- 10.08 מ"ר לשטחי שרות במפלס 9.00 + .
ו. קביעת שלבי ביצוע.
ז. קביעת הוראות בינוי וקביעת תנאים למתן היתר בניה בשטח.
ח. קביעת הוראות בגין תוספת בניה להריסה.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
ירושליםירושליםירושליםירושליםהרב שאולזון

תיאור המיקום:
שכונת הר נוף,
שטח בין קואורדינטות אורך 216/425 - 216/325
לבין קואורדינטות רוחב 632/000 - 632/850
הכל עפ"י הגבולות המסומנים בתשריט בקו כחול.

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
30271חלק38
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכנית6039/ אתוספות בניה לשם הרחבת יחידות דיור קיימות ברח' שאולזון - הר נוףשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור בעיתונים27/10/2006תאריך פרסום בעיתון: 27/10/2006. עיתון: עיתון מקומי. תאריך פרסום בעיתון: 27/10/2006. עיתון: עיתון מקומי - ערבי. תאריך פרסום בעיתון: 24/10/2006. עיתון: הארץ.
פרסום לאישור ברשומות28/09/2006תאריך פרסום: 28/09/2006. מס' ילקוט פרסומים: 5585. עמוד: 182. שנה עברית: התשסז .
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו06/09/2006
החלטה בדיון באישור תכנית09/07/2006
פרסום להפקדה ברשומות30/05/2006תאריך פרסום: 30/05/2006. מס' ילקוט פרסומים: 5534. עמוד: 3414. שנה עברית: התשסו .
פרסום להפקדה בעיתונים03/03/2006תאריך פרסום בעיתון: 02/03/2006. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 02/03/2006. עיתון: עיתון מקומי - ערבי. תאריך פרסום בעיתון: 03/03/2006. עיתון: עיתון מקומי.
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר16/02/2006
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו11/01/2006
החלטה בדיון בהפקדה18/12/2005
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף30/08/2005
בדיקת תנאי סף-אי קיום תנאי סף15/08/2005
קבלת תכנית11/07/2005
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
ירושליםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז ירושלים - ועדת משנה נקודתית200601109/07/2006
מטהשר הפנים - ועדה לעיון ואישור תוכניות -שר הפנים60016/02/2006
ירושליםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז ירושלים - ועדת משנה נקודתית200501818/12/2005