הרחבת יח"ד קיימת, הפיכת שטח שרות לעיקרי, ברח' שחר 24, שכ' בית הכרם

תוכנית 11956

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: הרחבת יח"ד קיימת, הפיכת שטח שרות לעיקרי, ברח' שחר 24, שכ' בית הכרם
מספר: 11956
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
סוג איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
הרחבת יחידת דיור קיימת בפלס 1.04+.

עיקרי ההוראות:
1. שינוי במערך יעודי קרקע מאזור מגורים 5 לאזור מגורים א' .
2. קביעת בינוי לתוספות בניה כמפורט להלן:
קביעת בינוי לתוספתות בניה בקומה מרתף ובקומה א' לשם הרחבת יחידת דיור קיימת , בהתאם לנספח בינוי.
3. קביעת קווי בנין חדשים, כאמור.
4. הגדלת שטחי הבניה בשטח וקביעתם ל- 768 מ"ר מתוכם 651 מ"ר שטחים עיקריים - הפיכת 53.60 מ"ר שטח שירות לשטחים עיקריים ו- 117 מ"ר שטחי שירות).
5. קביעת שלבי ביצוע להקמת תוספת הבניה , כאמור.
6. קביעת הוראות בינוי וקביעת תנאים למתן היתר בניה בשטח.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
נספחיםנספח/ הוראות בינוי
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
ירושליםירושליםירושליםירושליםשחר

תיאור המיקום:
שכ' בית הכרם ,
קואורדינטה Y 631/925
קואורדינטה X 218/475
הכל עפ"י הגבולות המסומנים בתשריט בקו כחול.

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
30147חלק38
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות12/01/2009תאריך פרסום: 12/01/2009. מס' ילקוט פרסומים: 5899. עמוד: 1738. שנה עברית: התשסט .
פרסום לאישור בעיתונים09/01/2009תאריך פרסום בעיתון: 07/01/2009. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 09/01/2009. עיתון: עיתון מקומי. תאריך פרסום בעיתון: 09/01/2009. עיתון: עיתון מקומי - ערבי.
אישור התכנית ע"י שר הפנים-התכנית אושרה08/12/2008
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו17/11/2008
החלטה בדיון באישור תכנית09/11/2008
עיון שר הפנים-התכנית טעונה אישור השר30/06/2008
פרסום להפקדה ברשומות26/06/2008תאריך פרסום: 26/06/2008. מס' ילקוט פרסומים: 5824. עמוד: 3631. שנה עברית: התשסח .
פרסום להפקדה בעיתונים13/06/2008תאריך פרסום בעיתון: 11/06/2008. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 13/06/2008. עיתון: עיתון מקומי. תאריך פרסום בעיתון: 13/06/2008. עיתון: עיתון מקומי - ערבי.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו04/05/2008
החלטה בדיון בהפקדה03/02/2008
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף26/11/2007
קבלת תכנית23/11/2006
נוסחי פרסום
שם המסמךקובץ
נוסח אישור תכנית ע"י שר הפנים
נוסח הודעה על אישור תכנית / בקשה