הרחבת יח"ד קיימת, שכונת מנחת, רח' הדישון 32

תוכנית 11353

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: הרחבת יח"ד קיימת, שכונת מנחת, רח' הדישון 32
מספר: 11353
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
1. שינוי יעוד אזור מגורים מיוחד (הכפר) לאזור מגורים 1 מיוחד ( הכפר).
2. קביעת הבינויים הבאים בשטח:
א. בניה בקומת מס"ד .
ב. בניה במפלס 0.00 ועד מפלס 7.12 + לשם הרחבת יח"ד .
3. קביעת שטחי הבניה המירביים ל- 543.00 מ"ר מתוכם 368.00 מ"ר שטחים עיקריים.
4. שינוי בקווי הבנין וקביעת קווי בנין חדשים לתוספת בניה מירביים.
5. קביעת תנאים למבנה להריסה.
6. קביעת תנאים למתן היתר בניה.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
ירושליםירושליםירושליםירושליםהדישון

תיאור המיקום:
שכונת מנחת,
קואורדינטות עפ"י רשת ישראל החדשה:
אורך : בין - 217/380 - 217/420
רוחב : בין - 629/000 - 629/045
הכל עפ"י הגבולות המסומנים בתשריט בקו כחול.

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
30455חלק8
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתבמ/ 1998/ בשכונת מנחת -תיקון ל / 1998אשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות24/12/2006תאריך פרסום: 24/12/2006. מס' ילקוט פרסומים: 5607. עמוד: 943. שנה עברית: התשסז .
פרסום לאישור בעיתונים22/12/2006תאריך פרסום בעיתון: 22/12/2006. עיתון: עיתון מקומי. תאריך פרסום בעיתון: 18/12/2006. עיתון: עיתון מקומי - ערבי. תאריך פרסום בעיתון: 18/12/2006. עיתון: הארץ.
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו21/11/2006
החלטה בדיון בהתנגדויות20/07/2006
פרסום להפקדה בעיתונים24/02/2006תאריך פרסום בעיתון: 20/02/2006. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 20/02/2006. עיתון: עיתון מקומי - ערבי. תאריך פרסום בעיתון: 24/02/2006. עיתון: עיתון מקומי.
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר16/02/2006
פרסום להפקדה ברשומות05/02/2006תאריך פרסום: 05/02/2006. מס' ילקוט פרסומים: 5490. עמוד: 1586.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו27/11/2005
החלטה בדיון בהפקדה13/11/2005
בדיקת תנאי סף-אי קיום תנאי סף07/08/2005
קבלת תכנית25/07/2005
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
ירושליםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז ירושלים - ועדת משנה להתנגדויות200601820/07/2006
מטהשר הפנים - ועדה לעיון ואישור תוכניות -שר הפנים60016/02/2006
ירושליםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז ירושלים - ועדת משנה נקודתית200501613/11/2005