הרחבת יעוד מגורים

תוכנית 6/ 03/ 102/ 1

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: הרחבת יעוד מגורים
מספר: 6/ 03/ 102/ 1
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
שינוי יעוד משטח חקלאי למגורים ותעשיה,שינוי תוואי תעלת ניקוז. (כ- 70 דונם)

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםשקמיםיואבנגבה

תיאור המיקום:
קיבוץ נגבה (בשטח מועצה אזורית יואב)

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
2865חלק2-4, 18
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות23/06/1985תאריך פרסום: 23/06/1985. מס' ילקוט פרסומים: 3215. שנה עברית: התשמה .
פרסום להפקדה ברשומות08/11/1984תאריך פרסום: 08/11/1984. מס' ילקוט פרסומים: 3120. שנה עברית: התשמה .
קבלת תכנית07/11/1984