הרחבת כביש משגב כרמיאל ליצירת שטח עבור מחלף, כרמיאל

תוכנית ג/ 9065

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: הרחבת כביש משגב כרמיאל ליצירת שטח עבור מחלף, כרמיאל
מספר: ג/ 9065
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
א. הרחבת שטח כביש 784 בצומת של גבעת רם כנדרש
מתכנון הצומת.
ב. הסדרת מחלף כביש 784 עם כביש שדרות נשיאי ישראל.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןכרמיאלכרמיאלכרמיאל

תיאור המיקום:
ישוב: כרמיאל

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
18984חלק211-212171, 199, 201-203, 210, 213-216, 220
18986חלק45, 49-50, 54, 57-58, 6112-30, 33-35, 42-44, 46-47, 51, 53, 55-56, 59, 62, 64, 66, 102, 112
18992חלק2-3, 5, 37, 41, 49
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ 4950מתאר כרמיאלשינוי
תוכניתג/ במ/ 115רמת טללים - כרמיאל מערבשינוי
תוכניתג/ במ/ 143גבעת רםשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור בעיתונים31/07/1998תאריך פרסום בעיתון: 27/07/1998. עיתון: ידיעות אחרונות. תאריך פרסום בעיתון: 28/07/1998. עיתון: עיתון יומי. תאריך פרסום בעיתון: 31/07/1998. עיתון: עיתון מקומי א.
פרסום לאישור ברשומות21/06/1998תאריך פרסום: 21/06/1998. מס' ילקוט פרסומים: 4656. עמוד: 4230. שנה עברית: התשנח .
אישור התכנית ע"י שר הפנים-התכנית אושרה21/06/1998
החלטה בדיון באישור תכנית10/09/1997
פרסום להפקדה ברשומות26/06/1997תאריך פרסום: 26/06/1997. מס' ילקוט פרסומים: 4536. עמוד: 4037. שנה עברית: התשנז .
פרסום להפקדה בעיתונים23/06/1997תאריך פרסום בעיתון: 23/06/1997.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו27/05/1997
טיפול בתנאים להפקדה-התכנית לא אושרה27/05/1997
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים לא מולאו27/05/1997
החלטה בדיון בהפקדה26/02/1996
קבלת תכנית09/01/1996