הרחבת כפר נטר.

תוכנית חש/ 21/ 16

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: הרחבת כפר נטר.
מספר: חש/ 21/ 16
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
יצירת מסגרת תכנונית להקמת אזורי מגורים, שינויים
ביעודי הקרקע וקביעת הוראות ומגבלות בניה לרבות:
א. תוספת 83 מגרשים להרחבת כפר נטר.
ב. שינוי יעוד מתעשיה וחקלאות לאזור מגורים א'.
ג. התווית דרכים חדשות. הרחבת דרכים קיימות.
ד. הקצאת שטחים ציבוריים פתוחים.
ה. הקצאת שטחים למבני ציבור.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום - תקנון
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזחוף השרוןחוף השרוןכפר נטר

תיאור המיקום:
ישוב: כפר נטר

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
7946חלק7
8965חלק58
8966חלק703, 63, 71
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות13/05/1999תאריך פרסום: 13/05/1999. מס' ילקוט פרסומים: 4752. עמוד: 3235. שנה עברית: התשנט .
אישור התכנית ע"י שר הפנים-התכנית אושרה13/05/1999
פרסום לאישור בעיתונים26/03/1999תאריך פרסום בעיתון: 26/03/1999.
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו25/02/1999
החלטה בדיון באישור תכנית14/02/1999
פרסום להפקדה ברשומות01/10/1998תאריך פרסום: 01/10/1998. מס' ילקוט פרסומים: 4686. עמוד: 61. שנה עברית: התשנט .
פרסום להפקדה בעיתונים31/08/1998תאריך פרסום בעיתון: 31/08/1998.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו26/08/1998
החלטה בדיון בהפקדה08/04/1998
קבלת תכנית03/03/1997