הרחבת כפר קיש

תוכנית ג/ 12524

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: הרחבת כפר קיש
מספר: ג/ 12524
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
א. יעוד שטחים למגורים ב'.
ב. הסדרת מערכת הדרכים, שטחים ציבוריים פתוחים ושטחים למבני ציבור.
ג. איחוד וחלוקה מחדש

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןהגליל התחתוןהגליל התחתוןכפר קיש
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
15364חלק6
15365חלק2, 4
15366חלק1
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ 4384מושב קיששינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות28/01/2002תאריך פרסום: 28/01/2002. מס' ילקוט פרסומים: 5049. עמוד: 1251. שנה עברית: התשסב .
פרסום לאישור בעיתונים31/12/2001תאריך פרסום בעיתון: 31/12/2001. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 28/12/2001. עיתון: עיתון מקומי א. תאריך פרסום בעיתון: 31/12/2001. עיתון: הארץ.
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו26/12/2001
פרסום הודעה בדבר אישור תכנית באתר האינטרנט26/12/2001
החלטה בדיון באישור תכנית15/11/2001
פרסום להפקדה ברשומות23/10/2001תאריך פרסום: 23/10/2001. מס' ילקוט פרסומים: 5026. עמוד: 227. שנה עברית: התשסב .
פרסום להפקדה בעיתונים07/09/2001תאריך פרסום בעיתון: 06/09/2001. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 06/09/2001. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 07/09/2001. עיתון: עיתון מקומי א.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו05/09/2001
פרסום נוסח הודעה בדבר הפקדת תכנית באתר האינטרנט05/09/2001
החלטה בדיון בהפקדה20/06/2001
קבלת תכנית20/05/2001