הרחבת מבנה מסחרי

תוכנית 23/ 03/ 102/ 101/ ב

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: הרחבת מבנה מסחרי
מספר: 23/ 03/ 102/ 101/ ב
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
שינויים בהנחיות ומגבלות בניה באזור המסחרי.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםאופקיםאופקיםאופקיםהרמב"ם
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
39557חלק93
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכנית23/ 03/ 102/ 101/ אשינוי הנחיות בניה מגרש ס / 4שינוי
תוכנית23/ 03/ 102/ 82שכונת רמב''ם - אופקיםשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון בהפקדה28/01/2002
קבלת תכנית15/12/1998
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה נפתית200200128/01/2002