הרחבת מגורים בישובי רמת הגולן

תוכנית ג/ במ/ 100

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית ול"לית
שם: הרחבת מגורים בישובי רמת הגולן
מספר: ג/ במ/ 100
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
התווית דרכים חדשות.
יעוד שטח למגורים א.
יעוד שטח לשטח ציבורי פתוח.
הוצאת היתרי בניה.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
נספחיםתקנון מוקלד
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןגולןגולןאבני איתן
צפוןגולןגולןאניעם
צפוןגולןגולןגבעת יואב
צפוןגולןגולןחד-נס
צפוןגולןגולןיונתן
צפוןגולןגולןמעלה גמלא
צפוןגולןגולןנאות גולן
צפוןגולןגולןקדמת צבי
צפוןגולןגולןשעל
צפוןגולןגולןבני יהודה
צפוןגולןגולןכנף
צפוןגולןגולןקשת
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
2000כל הגוש
20000כל הגוש
20100כל הגוש
20200כל הגוש
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ 5010תכנית מתאר מוששב אניעםשינוי
תוכניתג/ 6987תכנית מפורטת גבעת יואבשינוי
תוכניתג/ 5287מושב קדמת צבישינוי
תוכניתג/ 6147מושב קשתשינוי
תוכניתג/ 5217מרכז גושי בני יהודהשינוי
תוכניתג/ 5204מושב שיתופי יונתןשינוי
תוכניתג/ 5013מושב נאות גולןשינוי
תוכניתג/ 5202מושב מעלה גמלהשינוי
תוכניתג/ 5201מושב אבני איתןשינוי
תוכניתג/ 6145מרכז חד נסשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות05/08/1993תאריך פרסום: 05/08/1993. מס' ילקוט פרסומים: 4131. עמוד: 3795. שנה עברית: התשנג .
אישור התכנית ע"י שר הפנים-התכנית אושרה05/08/1993
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו01/06/1993
פרסום להפקדה בעיתונים23/02/1992תאריך פרסום בעיתון: 23/02/1992.
החלטה בדיון באישור תכנית10/02/1992
פרסום להפקדה ברשומות30/01/1992תאריך פרסום: 30/01/1992. מס' ילקוט פרסומים: 3968. עמוד: 1939. שנה עברית: התשנב .
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו25/12/1991
החלטה בדיון בהפקדה29/07/1991
קבלת תכנית17/07/1991