הרחבת מגורים, לבון, מתאר 1

תוכנית ג/ 11568

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: הרחבת מגורים, לבון, מתאר 1
מספר: ג/ 11568
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
לפתח את הישוב לבון בשטח כולל של כ-289 דונם באזור
הר חלוץ.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןמשגבמשגבלבון

תיאור המיקום:
ישוב: לבון

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
18809חלק2, 5, 81, 3-4, 6, 9
18810חלק28, 35, 37
18811חלק1, 8-12
19220חלק22-23
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
קבלת תכנית26/10/1999
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
מטהמועצה הארצית לתכנון ולבניה - המועצה הארצית לתכנון ולבניה44630/03/2004
מטהמועצה הארצית לתכנון ולבניה - המועצה הארצית לתכנון ולבניה43901/07/2003