הרחבת מוקד תיירות -טמרה

תוכנית 3901

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: הרחבת מוקד תיירות -טמרה
מספר: 3901
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
ליעד השטח למוטל שירותי תיירות שטחים פתוחם וספורט

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןשפלת הגלילתמרהתמרה

תיאור המיקום:
ישוב: טמרה

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
18579חלק35
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
קבלת תכנית10/04/1980