הרחבת מושב אוהד

תוכנית 7/ 03/ 152/ 12

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: הרחבת מושב אוהד
מספר: 7/ 03/ 152/ 12
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
יצירת מסגרת תכנונית לאזור מגורים א' על ידי
איחוד וחלוקה, שינוי בייעודי קרקע וקביעת הנחיות
ומגבלות בניה.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםשמעוניםאשכולאוהד
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
100296כל הגוש
100331כל הגוש
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות30/03/2000תאריך פרסום: 30/03/2000. מס' ילקוט פרסומים: 4867. עמוד: 3089. שנה עברית: התשס .
פרסום לאישור בעיתונים24/03/2000תאריך פרסום בעיתון: 05/03/2000. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 24/03/2000. עיתון: כל אל ערב. תאריך פרסום בעיתון: 09/03/2000. עיתון: עיתון מקומי.
החלטה בדיון באישור תכנית14/02/2000
פרסום להפקדה בעיתונים18/11/1999תאריך פרסום בעיתון: 16/11/1999. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 18/11/1999. עיתון: עיתון מקומי - ערבי. תאריך פרסום בעיתון: 18/11/1999. עיתון: עיתון מקומי.
פרסום להפקדה ברשומות19/10/1999תאריך פרסום: 19/10/1999. מס' ילקוט פרסומים: 4812. עמוד: 692. שנה עברית: התשס .
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו14/09/1999
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים לא מולאו14/09/1999
טיפול בתנאים להפקדה-התכנית לא אושרה14/09/1999
החלטה בדיון בהפקדה12/04/1999
קבלת תכנית12/05/1998