הרחבת מושב אמונים לבנים שאינם ממשיכים.

תוכנית 8/ 03/ 120/ 6

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: הרחבת מושב אמונים לבנים שאינם ממשיכים.
מספר: 8/ 03/ 120/ 6
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
הרחבת המגורים במושב אמונים, ע"י שינוי יעודם של משקי עזר, אזור למוסד ציבורי ואזור לבנייני צבור וכן אזור חקלאי - לאזור מגורים א'. ע"י כך שיווצרו 80 מגרשים בני 1148 - 600 מ"ר כ"א.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
נספחיםתקנון מוקלד
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםבאר טוביהבאר-טוביהאמונים

תיאור המיקום:
ישוב: אמונים

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
2502חלק19
2503חלק19-30
2504חלק2-12
2505חלק11, 46-47, 49
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור בעיתונים03/03/1992תאריך פרסום בעיתון: 03/03/1992.
פרסום לאישור ברשומות27/02/1992תאריך פרסום: 27/02/1992. מס' ילקוט פרסומים: 3978. עמוד: 2323. שנה עברית: התשנב .
החלטה בדיון בהתנגדויות11/11/1991
החלטה בדיון באישור תכנית11/11/1991
פרסום להפקדה ברשומות04/07/1991תאריך פרסום: 04/07/1991. מס' ילקוט פרסומים: 3898. עמוד: 2996. שנה עברית: התשנא .
פרסום להפקדה בעיתונים17/05/1991תאריך פרסום בעיתון: 17/05/1991.
החלטה בדיון בהפקדה18/03/1991
קבלת תכנית25/11/1990