הרחבת מושב בית הגדי

תוכנית 7/ במ/ 156

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית ול"לית
שם: הרחבת מושב בית הגדי
מספר: 7/ במ/ 156
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
יצירת מסגרת תכנונית להקמת שכונת מגורים ע"י קביעת
יעודי קרקע ומגבלות בניה באזור הגבעה, ושינוי חלוקה
ושינוי חלוקה ומגבלות בניה באזור המרכז (אזור בעלי
המקצוע).

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
נספחיםתקנון מוקלד
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםשמעוניםשדות נגבבית הגדי

תיאור המיקום:
ישוב: בית הגדי
גוש: 244

מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות29/12/1994תאריך פרסום: 29/12/1994. מס' ילקוט פרסומים: 4270. עמוד: 1093. שנה עברית: התשנה .
פרסום לאישור בעיתונים27/12/1994תאריך פרסום בעיתון: 27/12/1994.
פרסום להפקדה בעיתונים31/10/1994תאריך פרסום בעיתון: 31/10/1994.
פרסום להפקדה ברשומות18/09/1994תאריך פרסום: 18/09/1994. מס' ילקוט פרסומים: 4247. עמוד: 189. שנה עברית: התשנה .
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו31/08/1994
החלטה בדיון בהפקדה13/02/1994
קבלת תכנית25/01/1994