הרחבת מושב ברק, שינוי למתאר.

תוכנית ג/ 10508

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: הרחבת מושב ברק, שינוי למתאר.
מספר: ג/ 10508
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
א. שינוי יעוד משטח המיועד למגורים לאזור מגורים א' 2 וחלוקה למגרשים
ב. קביעת הוראות לביצוע התכנית.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום - תקנון
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןהגלבועהגילבועברק

תיאור המיקום:
ישוב: ברק

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
20770חלק36, 70-72
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ 1361תכנית מתאר -גלבועשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות04/09/2007תאריך פרסום: 04/09/2007. מס' ילקוט פרסומים: 5713. עמוד: 4275. שנה עברית: התשסז .
פרסום לאישור בעיתונים10/08/2007תאריך פרסום בעיתון: 08/08/2007. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 10/08/2007. עיתון: אל-סינארה. תאריך פרסום בעיתון: 10/08/2007. עיתון: עיתון מקומי.
אישור התכנית ע"י שר הפנים-התכנית אושרה16/07/2007
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו25/06/2007
החלטה בדיון באישור תכנית28/03/2007
פרסום להפקדה ברשומות29/07/1999תאריך פרסום: 29/07/1999. מס' ילקוט פרסומים: 4789. עמוד: 4968. שנה עברית: התשנט .
פרסום להפקדה בעיתונים04/07/1999תאריך פרסום בעיתון: 04/07/1999.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו14/06/1999
החלטה בדיון בהפקדה18/11/1998
קבלת תכנית18/02/1998
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
מטהשר הפנים - ועדה לעיון ואישור תוכניות -שר הפנים78116/07/2007
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה לתכניות נקודתיות200700528/03/2007