הרחבת מושב יתד

תוכנית 7/ 02/ 255/ 10

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: הרחבת מושב יתד
מספר: 7/ 02/ 255/ 10
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
יצירת מסגרת תכנונית להרחבת המושב על ידי חלוקת
מגרשים, שינויים ביעודי קרקע, וקביעת הנחיות ומגבלות
בניה.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםשמעוניםאשכוליתד
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
100303כל הגוש
100304כל הגוש
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות30/03/2000תאריך פרסום: 30/03/2000. מס' ילקוט פרסומים: 4867. עמוד: 3089. שנה עברית: התשס .
פרסום לאישור בעיתונים21/03/2000תאריך פרסום בעיתון: 21/03/2000. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 21/03/2000. עיתון: כל אל ערב. תאריך פרסום בעיתון: 21/03/2000. עיתון: עיתון מקומי.
החלטה בדיון באישור תכנית14/02/2000
פרסום להפקדה בעיתונים19/11/1999תאריך פרסום בעיתון: 13/10/1999. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 19/11/1999. עיתון: כל אל ערב. תאריך פרסום בעיתון: 14/10/1999. עיתון: עיתון מקומי.
פרסום להפקדה ברשומות19/10/1999תאריך פרסום: 19/10/1999. מס' ילקוט פרסומים: 4812. עמוד: 691. שנה עברית: התשס .
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו14/09/1999
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים לא מולאו14/09/1999
טיפול בתנאים להפקדה-התכנית לא אושרה14/09/1999
החלטה בדיון בהפקדה18/01/1999
קבלת תכנית23/09/1998