הרחבת מושב לכיש

תוכנית 6/ 03/ 201/ 8

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: הרחבת מושב לכיש
מספר: 6/ 03/ 201/ 8
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
יצירת מסגרת תכנונית להרחבת המושב על ידי איחוד
וחלוקת מגרשים, שינויים ביעודי קרקע וקביעת הנחיות
ומגבלות בניה.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםשקמיםלכישלכיש
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
3112כל הגוש
3135חלק55-5627, 57, 69
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכנית6/ 03/ 201/ 3ישוב לכיששינוי
תוכנית6/ 03/ 201/ 4תוספת 46 יחידות דיורשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות03/02/2000תאריך פרסום: 03/02/2000. מס' ילקוט פרסומים: 4848. עמוד: 2463. שנה עברית: התשס .
פרסום לאישור בעיתונים14/01/2000תאריך פרסום בעיתון: 11/01/2000. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 11/01/2000. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 14/01/2000. עיתון: עיתון מקומי.
החלטה בדיון באישור תכנית13/12/1999
פרסום להפקדה ברשומות19/10/1999תאריך פרסום: 19/10/1999. מס' ילקוט פרסומים: 4812. עמוד: 693. שנה עברית: התשס .
פרסום להפקדה בעיתונים10/09/1999תאריך פרסום בעיתון: 10/09/1999.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו01/09/1999
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים לא מולאו01/09/1999
טיפול בתנאים להפקדה-התכנית לא אושרה01/09/1999
החלטה בדיון בהפקדה10/08/1998
קבלת תכנית15/05/1997
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדה מקצועית למים וביוב200700820/12/2007