הרחבת מושב מאור.

תוכנית מ/ במ/ 193/ א

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית ול"לית
שם: הרחבת מושב מאור.
מספר: מ/ במ/ 193/ א
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
- הרחבת הישוב הקיים ע"י הוספת כ- 300 יח"ד.
- שנוי יעוד משטח חקלאי לאזור למגורים. יעוד שטחים
למגורים צמודי קרקע, לאזור מגורים מיוחד, לאב"צ,
לשצ"פ ולדרכים.
שטח התוכנית: 1249 דונם.
יחידות דיור: 287 יח"ד.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
חיפהמנשה-אלונהמנשהמאור

תיאור המיקום:
ישוב: מאור

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
8798חלק3, 51-2
8799חלק6
8801חלק1-5
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות15/11/1992תאריך פרסום: 15/11/1992. מס' ילקוט פרסומים: 4058. עמוד: 449. שנה עברית: התשנג .
פרסום לאישור בעיתונים08/11/1992תאריך פרסום בעיתון: 08/11/1992.
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו26/06/1992
החלטה בדיון באישור תכנית25/06/1992
פרסום להפקדה ברשומות17/10/1991תאריך פרסום: 17/10/1991. מס' ילקוט פרסומים: 3931. עמוד: 197. שנה עברית: התשנב .
פרסום להפקדה בעיתונים20/09/1991תאריך פרסום בעיתון: 20/09/1991.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו12/09/1991
החלטה בדיון בהפקדה21/05/1991
קבלת תכנית25/12/1990