הרחבת מושב מלאה

תוכנית ג/ 15909

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: הרחבת מושב מלאה
מספר: ג/ 15909
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
א. להגדיל את הישוב ע"י תוספת של 122 יח"ד עבור בני המושב בשכונה קהילתית.
ב. להתוות דרכים.
ג. להבטיח תנאים סביבתיים נאותים.
ד. קביעת תכליות ושימושים מותרים ליעודי הקרקע בתכנית.
ה. קביעת הוראות בניה : שטח מבנים,גובהם,מרוחי בניה,צפיפות,איכות בניה, תשתיות ,
ו. קביעת הנחיות לעיצוב אדריכלי.
ז. קביעת תנאים לביצוע התכנית.
ח. מתן הנחיות לטיפוח השטחים הפתוחים.
ט. קביעת הנחיות סביבתיות.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןהגלבועהגילבועמלאהמלאה
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
20781חלק1, 138
20782חלק2-3, 6-7, 10-11, 15-20
20783חלק7, 14
20784חלק6-7, 10, 13, 18
20785חלק37, 71
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ 3933ישובי אומן -תענךשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים לא מולאו26/05/2008
החלטה בדיון בהפקדה06/02/2006
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף01/12/2005
קבלת תכנית14/11/2005
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה לתכניות מתאר200701016/07/2007
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה לתכניות מתאר200600306/02/2006