הרחבת מושב נטועה

תוכנית ג/ 12094

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: הרחבת מושב נטועה
מספר: ג/ 12094
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
הרחבת מושב נטועה ב- 19 יחידות דיור, ומתן אפשרות להקים יחידות לאירוח כפרי במגרשי מגורים.

עיקרי ההוראות:
א. שינוי יעוד הקרקע משטח פרטי פתוח למגורים ודרך ומקרע חקלאית למגורים,שטח פרטי פתוח ודרך.
ב. קביעת התכליות המותרות לכל יעוד קרקע והוראות בניה.
ג. קביעת הנחיות בינוי ועיצוב אדריכלי והנחיות סביבתיות.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
נספחיםתסקיר השפעה על הסביבה / דוח סביבה
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןמעלה הגלילמעלה יוסףנטועה
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
19692חלק8-9, 11-14, 16
19693חלק396-7, 23, 27-35, 41, 66, 68
19727חלק1
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ 5409מפורטת מושב נטועהשינוי
תוכניתג/ 6364כביש עוקף נטועהכפיפות
תוכניתג/ 4908תכנית מתאר מעלה יוסףכפיפות
תוכניתג/ 752שמורת טבע נחל אוכםכפיפות
תוכניתתמא/ 31תכנית מתאר ארצית משולבת לבניה פיתוח ולקליטת עליהכפיפות
תוכניתתמא/ 8תכנית מתאר ארצית לגנים לאומיים, שמורות טבע ושמורות נוףכפיפות
תוכניתתממ/ 2תכנית מתאר למחוז הצפוןכפיפות
תוכניתתממ/ 2/ 9תכנית מתאר למחוז צפון-שינוי מס' 9כפיפות
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות19/01/2009תאריך פרסום: 19/01/2009. מס' ילקוט פרסומים: 5902. עמוד: 1859. שנה עברית: התשסט .
פרסום לאישור בעיתונים04/01/2009תאריך פרסום בעיתון: 02/01/2009. עיתון: אל-סינארה. תאריך פרסום בעיתון: 02/01/2009. עיתון: עיתון מקומי. תאריך פרסום בעיתון: 04/01/2009. עיתון: הארץ.
אישור התכנית ע"י שר הפנים-התכנית אושרה26/11/2008
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו12/10/2008
החלטה בדיון באישור תכנית16/07/2007
החלטה בדיון במועצה הארצית20/11/2006
פרסום להפקדה ברשומות08/12/2005תאריך פרסום: 08/12/2005. מס' ילקוט פרסומים: 5467. עמוד: 745. שנה עברית: התשסו .
עיון שר הפנים-התכנית טעונה אישור השר28/11/2005
פרסום להפקדה בעיתונים08/11/2005תאריך פרסום בעיתון: 08/11/2005. עיתון: עיתון מקומי - ערבי. תאריך פרסום בעיתון: 02/11/2005. עיתון: ידיעות אחרונות. תאריך פרסום בעיתון: 04/11/2005. עיתון: עיתון מקומי.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו06/10/2005
החלטה בדיון בהפקדה22/02/2005
קבלת תכנית06/09/2000
נוסחי פרסום
שם המסמךקובץ
נוסח אישור תכנית ע"י שר הפנים
נוסח הודעה על אישור תכנית / בקשה